tìm kiêm nâng cao

Review

Lịch sử của bút Parker

  25/10/2022

Chế tạo một chiếc bút Parker là một hành động trang trọng của tạo hóa. Nó không chỉ đòi hỏi kinh nghiệm mà còn cả năng lực kỹ thuật hiếm có trong các lĩnh vực đa dạng như kỹ thuật thiết kế cơ khí, tạo mẫu và thử nghiệm.

Xem thêm

Hotline

091.338.0979

CSKH

091,3377,935